Į Seimą deleguojami LSA atstovai vaiko teisių pertvarkos klausimams spręsti

Po kelių didesnio atgarsio visuomenėje sulaukusių tėvų smurto prieš vaikus atvejų, Seime priimtas sprendimas nuo kitų metų vidurio centralizuoti vaiko teisių apsaugos sistemą. Pagal planuojamą pertvarką visi savivaldybėms priklausantys vaiko teisių apsaugos skyriai taptų pavaldūs Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.


Tačiau Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - LSA), susipažinusi su naujai kuriamos centralizuotos sistemos schema, suabejojo jos tinkamumu, bendradarbiavimo su savivaldybėmis galimybėmis ir funkcijų tarp savivaldybių ir naujai kuriamos struktūros pasidalinimu.
Anot LSA atstovų, nauja vaiko teisių apsaugos sistema atitolintų specialistus nuo realios pagalbos reikalaujančių šeimų, sudarytų daugiau bereikalingos biurokratijos ir neužtikrintų veiksmingo darbo šioje srityje.
Minėtas abejones LSA Socialinių reikalų komitetas išsakė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, kuris nutarė pratęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę bei sudaryti konsultacinę grupę dėl vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos. Konsultacinę grupę sudaro: Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LSA bei Vaiko teisių apsaugos tarnybų vadovų asociacijos atstovai.
LSA į sudaromą konsultacinę grupę dėl vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos deleguoja šiuos LSA Socialinių reikalų komiteto atstovus:
•    Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentą, Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską;
•    LSA patarėją socialiniais klausimais Audronę Vareikytę;
•    Raseinių rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją Reginą Klevinskienę;
•    Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėją Jūratę Blinstrubaitę.

Vaiko teisių apsaugos centralizacija glaudžiai susijusi su savivaldybių veikla. Todėl savivaldybėms svarbu, kad vykdant pertvarką nenukentėtų vaiko teisių apsauga, nepablogėtų pagalbos reikalaujančių vaikų ir jų šeimų situacija, kad būtų užtikrintas darbų tęstinumas ir aiškus funkcijų pasiskirstymas tarp savivaldybės ir centralizuotos vaiko teisių apsaugos institucijos.