Regioniniuose seminaruose savivaldybėms – apie vaiko teisių apsaugos stiprinimą

Šalies savivaldybių atstovams rengiami du specialūs regioniniai seminarai, kuriuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas vaiko teisių apsaugos sistemos stiprinimui vietiniu lygmeniu.

Šie seminarai organizuojami įgyvendinant Lietuvos savivaldybių asociacijos kartu su partneriais vykdomą projektą „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: Ankstyvosios intervencijos modelis“.

Seminarų, kuriuos rengia projekto partneris „NVO vaikams konfederacija“, tikslas – sustiprinti Lietuvos savivaldybių, valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą įgyvendinant ankstyvosios intervencijos modelį. Seminare bus aptariamos galimybės stiprinti vaiko teisių apsaugos sistemą vietiniu lygmeniu, pagalbos šeimai ir vaikui gerinimas, paslaugų vaiko gerovės srityje plėtros galimybės ir rekomendacijos, prevencijos ir ankstyvosios intervencijos aspektai.

Renginiuose kviečiami dalyvauti po 3 konkrečios savivaldybės atstovus – merus, merų pavaduotojus, savivaldybių administracijų direktorius, socialinės paramos ar socialinių paslaugų centrų vadovus, vietinių nevyriausybinių organizacijų atstovus, tiesiogiai su šeimomis ir vaikais dirbančius specialistus vietos bendruomenėse.

Seminarų „Ankstyvosios intervencijos modelis: savivaldybių, valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo perspektyvos“ datos: rugpjūčio 17 d. ir rugsėjo 11 d.